Om Framdrift


Framdrift drifter eiendom med omhu

For oss er eiendomsdrift mye mer enn å forvalte materielle verdier, bygg og bygningskompleks på en god måte.

Vår visjon er å fremme trivsel og gode arbeidsvilkår i våre bygningskompleks.

Vi vet godt at vedlikeholdte, rene og veldrevne lokaler fremmer trygghet og trivsel på din arbeidsplass.

Der mennesker trives skapes positivt og godt miljø.

Et godt miljø gir trygghet og trivsel i den enkeltes arbeidshverdag.


Gjennom Framdrift skal vi fortsette å samle gode stabile ressurser for å kunne yte deg som leietakere best mulig service. Framdrift vil styrke både koordinering, gjennomføringsevne og jobbe målrettet for en lav responstid.


Framdrift består av en trofast og dyktig stab av erfarne driftsteknikere som har gjort en solid jobb i en årrekke. I tillegg har vi fått nye og positive ressurser med på laget. Disse vil være med på å løfte og videreutvikle driften i Framdrift.


Vi kan selvsagt ikke løse alle oppgaver selv, derfor har vi knyttet til oss en rekke små og mellomstore leverandører. Dette er utvalgte leverandører som over tid har vist at de deler Framdrift´s krav med hensyn til kvalitet, pålitelighet og gjennomføringsevne. Det betyr at vi sammen med gode leverandører kan tilby de fleste tjenester du måtte etterspørre.


Våre dyktige driftsteknikere bestreber seg på å yte våre leietakere best mulig service til enhver tid.